kontakt
0905 229 678
0907 775 775

NOVÉ BÝVANIE KRIŽOVANY n/D

lokalita

K
rižovany nad Dudváhom kedysi Keresztúr je obec západného Slovenska v okrese Trnava s prvou písomnou zmienkou z roku 1296. Cez obec v minulosti prechádzala prvá a jediná uhorská konská železnica v smere Bratislava - Sereď. Histórii obce dominuje architektonický skvost románska rotunda z 13. storočia.
Obec leží 6 km juhovýchodne od krajského mesta Trnava, zároveň vo vzdialenosti 2,5 km od križovania dvoch významných komunikácii diaľnice D1 v smere Bratislava Trenčín a rýchlostnej cesty R1 v smere Trnava Nitra. Obec má preto výbornú dopravnú dostupnosť, tvorenú jednak priamo výjazdom z R1, ďalej prístup od obcí Zavar, Vlčkovce a Opoj. Dopravná dostupnosť je umocnená stálou prítomnosťou trate železníc Slovenskej republiky v smere Trnava Sereď Galanta, samozrejme so zastávkou v obci.
Lokalita územným plánom označená ako „B1“, kde sa nachádzajú stavebné pozemky pre pripravovanú výstavbu nových rodinných domov projektu NOVÉ BÝVANIE KRIŽOVANY nad DUDVÁHOM je veľmi dobre situovaná vo vzťahu k hlavnému funkčnému územiu obce. Nachádza sa priamo v dotyku s jestvujúcou infraštruktúrou ako lekár, pošta, obchody, kostol s rotundou, športový areál obce, domov sociálnych služieb ......